tanie loty do Pragi
TANIE LOTY DO PRAGI
Bilety lotnicze do Pragi. Tanie loty.
 
1.
Wylot
Przylot
Data wylotu
 
Data powrotu
 
X
W obie strony
dodaj trasę
usuń ostatnią
Pasażerowie
 
Dorośli:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dzieci (2-12):
0
1
2
3
4
5
Niemowlęta (0-2):
0
1
2
3
4
zapisz i zamknij
Opcja lotu
Air lines
Klasa serwisowa
Air lines
Preferowane linie
Air lines
Zamknij
W obie strony, Ekonomiczna

Praga - historia

Praga to miasto, leżące w Europie, jak cały kontynent, ma więc ono bardzo bogatą historię i wiele skrywanych tajemnic. Pierwsze ślady osadnictwa kreślą się około 500 roku p.n.e., kiedy to tereny dzisiejszej Pragi zamieszkały plemiona Celtów. Pierwsze miasto powstało po wielu walkach, toczonych o te cenne ziemie. Około roku 800 władzę zdobyła dynastia Przemyślidów – to im właśnie zawdzięczamy pierwsze miasto na tym terenie. Za czasów panowania Przemyślidów, na terenie Pragi powstały osady Wyszehrad i Zamek Praski, których zadaniem była ochrona dóbr i ziemi. Wspominając Przemyślidów, nie można pominąć znaczącej roli Karola IV Luksemburskiego, który skupiając swoją władzę właśnie na Pradze spowodował jej znaczący rozwój. To dzięki niemu powstał pierwszy europejski uniwersytet – Uniwersytet Praski (dziś Uniwersytet Karola) – Carolinum. Za jego panowania powstało wiele znaczących, trwających po dziś dzień budowli, jak choćby zamek Karlštejn. Wiek XV był ciężkim okresem dla miasta, toczyły się tam wówczas religijne wojny husyckie, toczone przez Luksemburgów i husytów. W tym czasie miało miejsce wiele krwawych wydarzeń, które zapisały się na kartach historii przykrymi wspomnieniami – jak choćby defenestracja katolików (wyrzucanie przez okno na pewną śmierć). Po kolejnej defenestracji, kiedy wyrzuceni zostali namiestnicy cesarza, w Pradze wybucha wojna trzydziestoletnia. Przez trzydzieści lat wojna toczyła się pomiędzy państwami niemieckiej Rzeszy, wyznającymi protestantyzm, a katolickimi Habsburgami, którzy objęli panowanie w Czechach w XVI wieku. Przy tej okazji należy wspomnieć o największej porażce, która w decydujący sposób wpłynęła na losy całych Czech, w tym także Pragi – Bitwa na Białej Górze. Zakończyła się ona ogromną porażką Habsburgów, wynikiem czego Praga straciła swoją siłę, na korzyść Wiednia. Taka tendencja trwa aż do wieku XIX. W tym czasie Praga stała się w zasadzie miastem dwujęzycznym. Społeczność napływająca z terenów Rzeszy, zalewa kraj, stając się bardziej zauważalną i dominującą. Dopiero wiek XIX to okres zmian w tej tendencji. Rozpoczyna się wówczas czeskie odrodzenie narodowe.

Rozpoczyna się szczęśliwszy okres wzrostu – budowanych jest wiele budynków użyteczności publicznej, budowle reprezentacyjne, a dynastia Habsburgów odbudowuje swoją siłę, odzyskując utracony wcześniej głos.

Mijają kolejne lata, zachodzi wiele zmian, w roku 1918 powstaje Czechosłowacja. Lata II Wojny Światowej, jak dla wielu miast europejskich, są bardzo ciężkim okresem dla Pragi, okupowana jest przez okres całej wojny, aż do 1945 roku.

Wartym wspomnienia dla Pragi czasem, jest również praska wiosna, trwająca przez kilka miesięcy 68 roku zmiana w układzie politycznym i wzmacnianie jego liberalizmu. Kończy się jednak po siedmiu miesiącach inwazją ZSRR i państw członkowskich Układu Warszawskiego.

W roku 93 odłącza się Słowacja, a Praga staje się stolicą Czeskiej Republiki.

Tanie loty do Pragi
najniższe ceny biletów lotniczych

tanie bilety lotnicze z Litwy